top of page
MANAGEMENT

AN  ȘCOLAR  2022-2023

Manageriale 2013-2022

An școlar 2021-2022

Diriginți an școlar 2021-2022

Comisii de lucru 2021-2022

Lista personal angajat 2021-2022

Regulament de Organizare

Planul de Acțiune al Școlii

Analiza activității didactice 2020-2021

Componența Consiliului de Administrație 2021-2022

Grafic tematică Consiliu Profesoral

Grafic tematică Consiliu de Administrație

Regulament Intern 2021-2022

 

An școlar 2020-2021

Diriginți an școlar 2020-2021

Comisii de lucru 2020-2021

Lista personal angajat 2020-2021

Regulament de Organizare

Planul de Acțiune al Școlii

Analiza activității didactice 2019-2020

Componența Consiliului de Administrație 2020-2021

Grafic tematică Consiliu Profesoral

Grafic tematică Consiliu de Administrație

Regulament Intern 2020-2021

 

An școlar 2019-2020

 

Diriginți an școlar 2019-2020

Organigrama an școlar 2019-2020

Comisii de lucru 2019-2020

Lista personal angajat 2019-2020

Regulament de Organizare

Planul de Acțiune al Școlii

Analiza activității didactice 2018-2019

Componența Consiliului de Administrație 2019-2020

Grafic tematică Consiliu Profesoral

Grafic tematică Consiliu de Administrație

Regulament Intern 2019-2020

An școlar 2018-2019

 

Diriginți an școlar 2018-2019

Organigrama an școlar 2018-2019

Comisii de lucru 2018-2019

Lista personal angajat 2018-2019

Regulament de Organizare

Planul de Acțiune al Școlii 2017-2021

Analiza activității didactice 2017-2018

Componența Consiliului de Administrație 2018-2019

Grafic tematică Consiliu Profesoral

Grafic tematică Consiliu de Administrație

Regulament Intern 2018-2019

 

An școlar 2017-2018

Diriginți an școlar 2017-2018

Planul de acțiune al școlii 2017-2018

Organigrama 2017-2018

Comisii de lucru 2017-2018

Regulament de ordine interioară

Lista personalului angajat 2017-2018

Componenta Consiliului de Administrație 2017-2018

Analiza activității didactice în anul școlar 2016-2017

Grafic tematică Consiliu Profesoral și Consiliu de Administrație

An școlar 2016-2017

Diriginți an școlar 2016-2017
Planul de acțiune al școlii
Organigrama 2016-2017
Comisii de lucru 2016-2017
Regulament de ordine interioară
Lista personalului angajat 2016-2017
Componenta Consiliului de Administrație 2016-2017
Analiza activității didactice în anul școlar 2015-2016 
Grafic tematica Consiliu Profesoral și Consiliu de Administrație

 

An școlar 2015-2016

Diriginți an școlar 2015-2016

Planul de acțiune al școlii 2015-2016

Regulament de ordine interioară

Organigrama 2015-2016

Comisii de lucru 2015-2016

Lista personalului angajat 2015-2016

 

An școlar 2014-2015

Diriginți an școlar 2014-2015

Organigrama 2014-2015

Planul de acțiune al școlii 2013-2016

Codul de etică

Comisii de lucru 2014-2015

 

An școlar 2013-2014

Diriginți an școlar 2013-2014

Organigrama 2013-2014

Planul de Acțiune al Școlii 2013-2017

Lista cadre didactice an școlar 2013-2014

Graficul activităților desfășurate în semestrul I, an școlar 2013-2014

Informații utile
Hotărâri CA - 2022-2023
Hotărâri CA - 2021-2022
Hotărâri CA - 2017-2021

Transparența venituri salariale   Sep 2017 - Mar 2018 - Sep 2018
Mar 2019 - Sep 2019  - Mar 2020 - Sep 2020 - Mar 2021 - Sep 2021 - Mar 2022 - Sep 2022 - Mar 2023

 

Concurs angajare Bucătar - normă întreagă, perioadă nedeterminată

Concurs angajare informatician - normă întreagă, perioadă nedeterminată

Anunț organizare concurs în vederea ocupării următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată:

5 posturi îngrijitor 

1 post paznic

1 post muncitor calificat (electrician)

1 post muncitor calificat (instalator)

1 post muncitor calificat

(lăcătuș mecanic)

REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS - 2 DEC 2020

REZULTATE PROBA SCRISĂ - 10 DEC 2020

REZULTATE PROBA PRACTICĂ - 14 DEC 2020

REZULTATE INTERVIU - 17 DEC 2020

REZULTATE FINALE CONCURS

bottom of page