top of page

Profesionalizarea carierei didactice - PROF

prof_logo.png

Locație în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/cod SMIS 146587

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED

SIGLA-CRED1.png

ECO PROVOCAREA

Eco Provocarea este un Concurs național de educație de mediu pentru elevii și profesorii din școlile generale și licee, precum și pentru studenții din asociațiile de profil din întreaga țară. Programul Eco Provocarea are misiunea să motiveze și să îndrume tinerii, pentru a deveni lideri în domeniul protecției mediului, prin activități practice, prietenoase cu natura, de igienizare, reciclare, târguri de economie circulară sau plantare, sau prin activități educaționale de conștientizare și informare.

Ziua Națională a produselor agroalimentare românești

10 octombrie 2022 - Ziua Națională a produselor agroalimentare românești, sărbătorită la Liceul Tehnologic Edmond Nicolau Brăila. Cu această ocazie au avut loc activități de informare și promovare a produselor agroalimentare românești pentru a aprecia mai mult alimentele de calitate obținute pe plan local. Partea de informare s-a concretizat prin realizarea cu elevii a unei hărți pe care sunt marcate cu stegulețe din toate zonele țării produsele atestate tradițional, produsele după o rețetă consacrată, produsele montane, precum și cele înregistrate pe scheme de calitate europene și produsele certificate ecologic. Componenta de promovare a activității s-a realizat prin degustarea unor produse de calitate obținute pe plan local și în atelierul școlii.

ECOBAZA - spațiu de educație formală și non-formală

SCOPUL PROIECTULUI- dezvoltarea abilitățiilor tinerilor, cu respectarea valorilor și calității mediului, menținerea sănătății, adoptarea unui stil de viață sănătos și sportiv, să se adapteze unei societăți în plină schimbarea.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul 1: Revitalizarea unei zone de 3000 mp din terenul administrat de Liceul tehnologic Edmond Nicolau și amenajarea unui spatiu educațional deschis comunității - Ecobaza - cu 4 puncte de lucru (unul central pentru grup mare și 3 mai mici pentru lucrul în echipe mici) unde se vor desfășura activități non-formale și sportive;

Obiectivul 2: Implicarea tinerilor liceeni și a cadrelor didactice în acțiuni de voluntariat, atât în implementarea proiectului cât și pe termen lung pentru întreținerea spațiului revitalizat și amenajat prin acest proiect;

Obiectivul 3: Educarea tinerilor pentru respectarea mediului natural, menținerea sănătății, adoptarea unui stil de viață sănătos și sportiv prin desfășurarea de ateliere de lucru non-formale și activități sportive.

În urma implicării în activități de voluntariat pentru realizarea Ecobazei, tineri vor dobândi abilități și deprinderi noi (vor fi implicați în amenajarea terenului, realizarea planului peisagistic, realizarea punctelor de lucru și a terenului de sport).

Ca urmare a participării tinerilor la atelierele non-formale vor fi educați pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a avea grijă de sănătatea lor și a celor din jur, pentru abordarea unui stil de viață sănătos și pentru a face spor în vederea menținerii sănătății.

Comunitatea va avea de câștigat pentru că ei vor fi promotorii acestor concepte în familiile lor, în cercul lor de prieteni.

 

Implementarea acestui proiect va conduce la o crește a calității vieții în comunitatea braileană prin revitalizarea unui spațiu verde neutilizat și neecologizat înainte de implementarea proiectului.

 

Proiect desfășurat în perioada octombrie 2020 - martie 2021, finanțat de LIDL ROMÂNIA, coordonat de FEDERAȚIA FUNDAȚIILE COMUNITARE din ROMÂNIA și implementat la Brăila prin FUNDAȚIA COMUNITARĂ GALAȚI.

ACTIVITĂȚI

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies)

Liceul Tehnologic ”Edmond Nicolau” a fost recompensat de către Comisia Europeană cu INSIGNA SELFIE 2020-2021 TEHNOLOGII DIGITALE PENTRU PREDARE ȘI ÎNVĂȚARE. Școala noastră este singura unitate de învățământ din Brăila care a participat la pilotarea WBL (Work-Based Learning) - SELFIE în România alături de alte 25 de unități de învățământ din țară. Activitatea a constat într-un exercițiu de autoevaluare a utilizării tehnologiei digitale în procesul de predare și învățare prin instrumentul SELFIE. Au participat conducerea școlii, cadre didactice, elevi și tutori de practică din firmele partenere.

Le mulțumim agenților economici parteneri care au fost alături de noi și ne-au sprijint:

 • S.C. Carrefour România S.A

 • S.C. Alpiline SRL

 • S.C. Nozleco SRL

 • S.C. Algadri Construct SRL

 • I.I. Ene Cecilia

Selfie.png

SELFIE este un instrument gratuit de autoreflecție pentru școli, elaborat de Comisia Europeană, împreună cu un grup de experți europeni în domeniul educației, pentru a sprijini școlile în utilizarea tehnologiilor digitale în procesul de predare și de învățare.

SELFIE:

 • Permite școlilor să se evalueze pentru a performa în implementarea tehnologiilor digitale într-un mod sistematic

 • Este construit să poată permite școlilor și companiilor să-și conștientizeze punctele tari, punctele slabe sau ariile de îmbunătățire în utilizarea tehnologiilor digitale în cadrul a 8 arii de analiză, prin intermediul a mai multor tipuri de declarații

 • Stimulează comunicarea pe tema tehnologiilor în școală și companii

 • Deschide dialogul despre viitorul plan de digitalizare al școlii, în parteneriat cu compania

 • Compară evoluția/ progresul în implementarea tehnologiilor pe parcursul timpului

 • Asigură continuitatea învățării la locul de muncă în perioada crizei sanitare cauzate de COVID-19 prin permiterea abordării învățării în modul online

 • Îmbunătățeste învățarea și în școală și în companie și îmbunătățește consilierea și orientarea profesională

 • Facilitează coordonarea între școlile din IPT, companii și elevi

 • Asigură suportul pentru găsirea unor posibilități de formare care implică costuri mai mici.

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_ro

Campania media națională de prevenire a

consumului de noi substanțe psihoactive ”Fii Liber!”

   Agenţia Naţională Antidrog, în calitatea sa de coordonator naţional al politicilor publice în domeniul reducerii cererii și ofertei de droguri va implementa la nivel național, Campania media națională de prevenire a consumului de noi substanțe psihoactive ”Fii Liber!”  care își propune ca obiectiv principal creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare cu privire la efectele medico-psiho-sociale ale consumului de substanţe noi psihoactive, precum şi dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă la nivelul populaţiei generale 15-64 de ani, cu accent pe populaţia şcolară şi la risc de consum de droguri 15-34 de ani.

   Conform studiilor naționale: Studiul în populaţia generală (General Population Survey), care este considerat a fi un indicator epidemiologic cheie, utilizat la nivel mondial pentru estimarea consumului de droguri în populaţia generală și Studiul ESPAD - cel mai extins proiect internațional de cercetare axat pe studiul consumului de substanțe psihoactive la adolescenți în vârstă de 15-16 ani, după canabis, pe poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează noile substanţe psihoactive.

   Cea mai mică vârstă de debut, declarată de către cei care au experimentat consumul de NSP, a fost 12 ani. Noile substanțe psihoactive sunt consumate cu precădere de populația tânără (15-34 ani), toate prevalența și valorile caracteristicilor de utilizare fiind aproape dublă în comparație cu populația generală.

   Perioada de implementare a campaniei:  martie 2020 - decembrie 2020

Concursul ”Educație pentru sănătate” - Faza națională - Secțiunea Afiș - ediția a IX-a, Constanța, 2019

Ed sanatate.jpg
Ed sanatate2.jpg

Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică ”TehnoMath”, editia a III-a, 18 mai 2019

PROIECT  EDUCAȚIONAL  JUDEȚEAN 

“DESCOPERĂ TRADIȚIILE LOCALE” 

Perioada de derulare: SEPTEMBRIE 2018 - IULIE 2019

Motto: ”Plăcerea meseriei duce la perfecțiunea muncii” (Proverb chinezesc)

    Proiectul este realizat în parteneriat cu  S.C. Braiconf S.A. și se desfășoară în colaborare cu școlile gimnaziale: Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Nedelcu Chercea, Chiscani, Traian, Valea Cânepii (Unirea), Anton Pann, Ciocile.

    Beneficiarii proiectului sunt: elevii claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale colaboratoare, părinții acestora, profesorii diriginți, elevii claselor de textile din școală, Braiconf.

      În cadrul proiectului s-au desfășurat următoarele activități:

1.  „Tradiție și modernitate în Braiconf” – În holul Liceului Tehnologic Edmond Nicolau s-a amenajat un punct de prezentare a societății comerciale Braiconf utilizând materialele puse la dispoziție de unitatea parteneră.

2.  „Obiceiuri și tradiții locale” - Elevii claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu și Anton Pann însoțiți de  profesorii diriginți, au  participat la serbarea de Crăciun organizată  la Liceul tehnologic Edmond Nicolau. După serbare aceștia au vizitat cabinetele de textile și au fost informați cu privire la oferta educațională. Elevii școlii, din domeniul textile - pielărie, au confecționat ghetuțe pe care le-au oferit elevilor de gimnaziu.

3.  Cunoaște istoria cămășii - Elevii claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale Mihail Sadoveanu, Anton Pann și Nedelcu Chercea împreună cu profesorii diriginți, au vizitat fabrica Braiconf și au putut afla povestea uneia din emblemele orașului Brăila – SC Braiconf SA.

Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică ”TehnoMath”, editia a II-a, 19 mai 2018

Concursul Interjudețean de Matematică și Informatică ”TehnoMath”, editia I, 19-20 mai 2017

Concursul Interjudetean ”Zidarul Priceput”

        În perioada 9-11 mai 2017 la Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny” București a avut loc Concursul interjudețean ”Zidarul priceput” destinat elevilor de la profilul Construcții. Din unitatea noastră au participat doua echipaje compuse din elevii: Duțu Gigi Eugen, Simion Eduard Alexandru, Lazăr Marian și Nenciu Lucian, echipaje conduse de domnul profesor Mocanu Aurel. Elevii participanți din partea liceului nostru s-au clasat la final pe locul 4. Felicitări!

Concurs zidarul priceput 2017.jpg

Proiect Useful, Usability, Disposability

          The invasion of plastic into our lives has left deep wounds. Everybody knows. Mr Organicy and his relatives from Bulgaria, Italy, Lithuania and Spain will tell us more...

          This page is about the project called Useful-Usability-Disposability funded by the European Commission.

Mr Organicy speaks to the people to raise their awareness about the invation of plastic into their households and communities, Terra’s lands and waters.

          Our hero is Mr Organicy and his brothers from Bulgaria, Italy, Lithuania and Spain. They are happy, sad, alarmed, struggle and dream together or individually around the art land installations which make us see the plastic "garbage" in the right light.

          Mr Organicy is the pink window through which all can see what is going on in a project which teaches us how to give life to some results otherwise very technical.

antet ces.jpg

„Sprijinirea sistemului educațional special prin

portal educațional dedicat“

Prezentare proiect

          În cadrul Cererii de propuneri de proiecte strategice P.O.S.C.C.E., lansată în data de 20 august 2008, Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă (U.M.P.F.E.) a depus proiectul strategic: “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activă şi responsabilă la viaţa socială.

În cadrul proiectului s-a urmărit:

 • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii inluzive;

 • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet de către elevii cu cerinţe educationale speciale

 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;

 • creşterea capacitatii la nivel central si local de administrare a solutiilor software dedicate imbunatatirii proceselor educationale la nivel de insitutie de învăţământ.

Beneficiile dezvoltării şi implementării unui sistem de eLearning pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – în particular pentru cei cu deficienţe mentale, sunt numeroase, un astfel de sistem:

 • permiţând cadrelor didactice sa modeleze curriculumul în jurul nevoilor personale ale elevilor cu CES;

 • permiţând elevilor cu CES sa învete la timpul lor, în ritmul lor si în mediul lor;

 • oferind elevilor cu CES accesul la materiale educaţionale dezvoltate în conformitate cu cerinţele educaţionale specifice.

În acelaşi timp, utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare la clasele cu copii cu nevoi speciale duce la:

 • o concentrare sporită din partea elevilor cu CES şi deprinderea unor abilităţi de învăţare de bază;

 • o facilitare a trecerii de la un subiect la altul, în cadrul lecţiei;

 • furnizarea unui feedback prompt elevului şi încurajarea acestuia după fiecare etapă parcursă/ fiecare pas realizat;

 • facilitarea accesului la informaţii inclusiv pentru elevii cu dislexie, ţinând cont de posibilităţile variate de reprezentare multi-media ale aplicaţiei implementate (imagini, sunete etc);

 • creşterea gradului de autodeterminare al elevului, al independenţei acestuia şi nu în ultimul rând al capacităţii de integrare, prin declanşarea de schimbări pozitive la nivel de relaţii inter- şi intra-personale, al abilităţilor senzoriale etc.

Tehnologiile evolueaza punând la dispoziţie utilizatorilor o functionalitate crescânda, în timp ce aplicatiile software devin din ce în ce mai inteligente si receptive pentru cel care le utilizeaza. Luate împreuna, aceste caracteristici pun la dispozitie noi oportunitati pentru elevii cu CES de a-si personaliza accesul la resursele de învatare digitala în scoala si în afara ei.

Printre activităţile principale ale proiectului s-au numărat: 

1. Dotarea cu echipamente

    a. Dotarea cu echipamente a Centrului de Date al M.E.C.T.S 

    b. Dotarea cu laboratoare TIC a 140 de unitati de învăţământ speciale 

2. Conectarea la infrastructura broadband a celor 140 de şcoli speciale incluse în proiect 

3. Formarea beneficiarilor

Olimpiadele Kaufland PNG.png

OLIMPIADELE KAUFLAND

        OlimpiadeleK este un program de responsabilitate socială sponsorizat de către Kaufland România și implementat în parteneriat cu Școala de Valori și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Programul dă șansa să transforme școala într-un mediu fertil și propice studiului. 

După muncă, și răsplată! Școala ta va primi o sponsorizare, pe care o va putea folosi cum e nevoie. Câștigătoare vor fi şcolile ai căror dascăli și elevi formează adevărate echipe și desfășoară împreună cât mai multe activități. 

       Competiția este deschisă tuturor instituţiilor de învăţământ public din România: grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee. 

       În cadrul acestui program vor exista două etape de premiere: una pentru cei care iau repede startul (Top Hărnicuți) și alta pentru cei care punctează cele mai multe activități până la finalul programului (Top Fruntași). 

      Topul Hărnicuților îi include pe cei care au luat rapid inițiativa și au realizat deja mai multe activități până pe 30 noiembrie 2015. Vor fi acordate 100 de premii a câte 2000 de euro primilor clasaţi. Topul Fruntașilor îi include pe cei mai consecvenți 103 participanți, care vor cumula un punctaj bun în baza activităților realizate până la 29 februarie 2016.

teorie practica.jpg

Ședința de închidere a proiectului

Întâlniri pentru sustenabilitatea proiectului

FIRMELE DE EXERCIȚIU

firma1.JPG

FE RISK SRL

Motto: “Dacă nu riști, nu câștigi!”

Firma este specializată în producția și comercializarea produselor din carne. Firma deține o carmangerie, un laborator și două măcelării situate pe raza municipiului Brăila.

 

Organigrama

Manager: Gavrilă Alexandra

Departament resurse umane: Mândru Elena, Florea Alexandra, Bârsan Gabriel

Departament marketing: Sîrbu Georgiana, Chicu Dumitrița, Laczo Costel

Departament contabilitate: Florea Gabriela, Mălureanu Raluca, Crețu Denisa

Departament comercial: Șipoteanu Loredana, Vasile Georgiana 

FE LA ALEXA SRL

Motto: “Atunci când vei veni, La Alexa vei sărbători!”

 

Firma are o activitate complexă de producție, prezentare și comercializare a unei game variate de produse de patiserie și cofetărie.

 

Organigrama

Manager: Zlotariu Alexandra

Departament resurse umane: Mardale Mădălina, Grigore Ionuț, Nițescu Aurelian

Departament marketing: Florea Roxana, Rotariu Alin, Coceaș Cosmina

Departament contabilitate: Chirinciuc Natalia, Coceaș Vasilica

Departament comercial: Titi Soare, Pasăre Cristina, Gurău Ionela Alexandra, Stoica Miruna Mihaela

firma2.JPG
firma3.JPG

FE CITY PUBLIC PUB SRL

Motto:”Veniți, mâncați, vă săturați, la City Public Pub nu renunțați!”

 

Firma este specializată în alimentație publică, deține un restaurant cu locație închisă, cu grădină de vară și cu puncte volante în zonele cele mai circulate din oraș.

Organigrama

Manager: Istrate Angelica Viviana

Departament resurse umane: Fluturaș Violeta, Găgeanu Carmina Irina, Novac Claudia Florentina

Departament marketing: Stroe Costel, Tudorache Marian, Iconaru Vasile, Gheorghe Bianca Malina

Departament contabilitate: Vremea Veronica, Jantea Mariana.

Departament comercial: Baicu Madalin, Apostol Daniel, Gurau Alexandra, Radu Adina, Bragau Geanina

FE PATISERIE UNIVERSALA SRL

 

Firma este specializată în producția și comercializarea produselor de patiserie și cofetărie. Dispune de un laborator de producție și un centru de comercializare permanent. În unele perioade organizează puncte volante de vânzare, cu ocazia unor târguri și expoziții sau în zonele cele mai circulate din oraș.

 

Organigrama

Manager: Manea Gabriela

Departament resurse umane: Astefanei Veronica, Stefan Raluca Georgiana, Spita Valentina

Departament marketing: Gazdoiu Valentina Florina, Matei Fabian, Caldararu Ionut

Departament contabilitate: Margineanu Mihaela, Constantin Ionut

Departament comercial: Pastrama Violeta, Branza Ionela, Ionescu Livia Alexandra

firma4.JPG
firma5.JPG

FE PARADISS SRL

Motto: “Paradiss, mâncăruri de vis!” 

 

Firma este specializată în alimentație publică, activitate realizată prin intermediul restaurantului pe care îl deține.

Organigrama

Manager: Istrate Mihaela Cristina

Departament resurse umane: Mitrea Laura, Cocos Valentina, Doni Ionela

Departament marketing: Vasile Roxana Liliana, Cocianu Ionela, Balan Florina Monica

Departament contabilitate: Oltei Nicoleta, Apostol Irina Nicoleta

Departament comercial: Bercaru Anamaria, Stanciu Andreea Mariana, Otvos Mariana Florentina